Monday, February 18, 2019
Home Lời phật dạy

Lời phật dạy

Hồi tiểu học, tôi học khá giỏi. Cái này là nói thật. Ko chém gió. Nhưng khoản chém gió thì là thật. Tôi bịa ra câu chuyện quái quỷ gì đó liên quan đến Hoàng tử mặt trời đánh...
Nhiều khi, điều thực sự khiến chúng ta mệt mỏi không phải là công việc, mà là “những cuộc xã giao vô bổ”. Thế nào là “những cuộc xã giao vô bổ”? Bạn tới dự một bữa tiệc và hàn huyên,...

Recent Posts