BV Phục hồi chức năng và BVĐK huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang): Nhiều vi phạm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

0
51

Sở Y tế Bắc Giang vừa ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Bệnh viện (BV) Phục hồi chức năng và Giám đốc BV đa khoa huyện Hiệp Hòa.

Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa.

Kết luận Thanh tra nêu rõ, cả 2 bệnh viện trên còn nhiều khuyết điểm, hạn chế. Cụ thể, đơn vị chưa xây dựng và niêm yết các quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, quy trình giải quyết tố cáo, quy trình giải quyết kiến nghị, phản ánh theo quy định. Không bố trí khu vực để mẫu thư góp ý, thiếu tên cơ sở y tế và đánh số thứ tự hòm thư của đơn vị theo mẫu quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị chưa thực hiện tốt việc công khai danh tính người hành nghề như: Khoa Vật lý trị liệu, Khoa Khám bệnh, X-quang. Ngoại trú huyết áp tiểu đường, buồng lấy máu bệnh phẩm tại BV Phục hồi chức năng.

Mặt khác, kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức chưa đảm bảo về nội dung, thiếu tiêu chí viên chức thuộc diện cử đi đào tạo ở các bậc học. Trong kế hoạch nội dung còn chưa cụ thể, còn nhầm lẫn về yêu cầu của việc đào tạo với trách nhiệm của các khoa, phòng.

Theo kết luận thanh tra, BV Phục hồi chức năng chưa kịp thời rà soát bổ sung, điều chỉnh danh sách quy hoạch theo hướng dẫn của cấp trên và thực tế tại đơn vị. Quy trình thực hiện các bước quy hoạch chưa đảm bảo, quy hoạch vào các vị trí chưa phù hợp. Giám đốc BV chưa ban hành quyết định phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, bổ sung quy hoạch với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm.

Tại BV đa khoa huyện Hiệp Hòa chưa thực hiện quy hoạch với đối tượng là điều dưỡng, trưởng khoa. Số lượng người quy hoạch cho mỗi chức danh chưa đảm bảo (tối thiểu 2 người nhưng không quá 3 người). Bệnh viện có 6 phòng, 12 khoa nhưng danh sách quy hoạch cấp trưởng, phó khoa phòng năm 2017 chỉ có 9 viên chức được quy hoạch; chức danh quy hoạch chỉ ghi chung là trưởng khoa, trưởng phòng… chưa phân định rõ từng chức danh chuyên môn được quy hoạch.

Về công tác bổ nhiệm, kết luận chỉ ra, tại BV Phục hồi chức năng hồ sơ còn thiếu một số thành phần như: Bản tự nhận xét của cá nhân, biên bản bỏ phiếu của cấp ủy và tập thể lãnh đạo, bản kê khai tài sản thu nhập làm theo mẫu cũ, quyết định bổ nhiệm thiếu căn cứ là văn bản quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm… Đáng chú ý, có 3 trường hợp bổ nhiệm trưởng khoa, phòng không xin ý kiến Sở Y tế trước khi ban hành quyết định bổ nhiệm. Tại BV đa khoa huyện Hiệp Hòa có 9 viên chức đã được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý (trưởng phòng, phó khoa, điều dưỡng trưởng) chưa đảm bảo trình độ chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ- UBND của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, quy trình thực hiện xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền còn chưa đảm bảo về trình tự. Quy chế còn có một số quy định chưa phù hợp về nội dung và thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị như: Việc bình xét tại Hội đồng Thi đua khen thưởng của các đơn vị còn chưa đảm bảo nguyên tắc thi đua trước, khen thưởng sau, cá nhân trước tập thể sau. BV đa khoa huyện Hiệp Hòa thời gian ban hành quyết định công nhận còn chưa được kịp thời. BV Phục hồi chức năng thì để xảy ra tình trạng không thể hiện được việc tiến hành bỏ phiếu kín khi bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng. Kết quả họp xét thi đua khen thưởng cuối năm chưa được thể hiện việc thông báo công khai bằng văn bản trong toàn đơn vị. Ngoài ra, thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức còn chưa đúng theo quy định.

Trên cơ sở phát hiện các vi phạm, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang yêu cầu, Giám đốc BV Phục hồi chức năng và Giám đốc BV đa khoa huyện Hiệp Hòa khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế. Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tại đơn vị khi còn để xảy ra những khuyết điểm, hạn chế nêu trên.

http://daidoanket.vn/dieu-tra/bv-phuc-hoi-chuc-nang-va-bvdk-huyen-hiep-hoa-bac-giang-nhieu-vi-pham-ve-tiep-cong-dan-giai-quyet-khi-tintuc435967


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here